´n Lewensbeskoulike perspektief op oplossings

PerspektiefEk het sedert die plaaslike verkiesing baie ruimte in hierdie rubriek gewy aan oplossings en mislukkings.

Op die vooraand van Hervormingsdag kan, móét ons ´n paar oomblikke stilstaan en bestekopname neem van ons volkslewe, maar elkeen individueel ook van sy/haar situasie en beskouing van sake.

Op die vooraand van die herdenking van die grootste herontdekking van die afgelope millennium, en gedagtig daaraan dat droogteverligting ons in die afgelope dae geskenk is, moet ons die oplossing – nee die Oplossing – weer raaksien.  (As Christen-volk mag ons hierdie vrymoedigheid neem)

Vir maande beplan en woel mense, kondig owerhede waterbeperkings aan – noem maar op. En in enkele nagte en dae van mildelike reën val die oplossing vir die droogte letterlik uit die lug uit!  Sonder dat mensehand daartoe bygedra het …

Sien ons te midde van ons daaglikse stryd nog die versorgende hand van God Drie-enig raak?  Belangriker, erken ons Sý voorsienige versorging, al is ons tans in omstandighede wat krap? Het ons al eerlik gevra oor waarom ons in hierdie omstandighede verkeer?

Hierdie is werklik sielsdeursoekende vrae, maar in die lewensverhale van Maarten Luther en vele hervormers voor en na hom, lees ons telkens van stryd. Geestestryd om die waarheid te vind op die vraagstukke van die lewe, nie net die teologie nie.

Ook stryd teen die wêreldgees wat die leuen verkies bó waarheid.  Die noodwendige stryd waardeur daardie erfenis van ouer na kind oorgedra is deur die eeue, millennia.

Wanneer ons weer ons geloofsprioriteite in orde bring, sal oplossings noodwendig volg.

Maar dit verg daaglikse stryd teen assimilasie met ´n valse reënboog, in watter vorm dit ook al kom.

En dit verg opregte toewyding, nie lippediens nie.

Dán sal die suiwer perspektiewe stelselmatig uitkristalliseer en sal die samelewing ook toenemend baat by die opreg Christelike deugde, kan ons ons gemeenskap begin suiwer van ondeugde soos mensregte, partypolitiek en bandelose gierigheid.