Gebedsdag vir 6 November

calvinistiese-alliansieDie Afrikaanse Protestantse Kerk het ‘n beroep gedoen op sy gemeentes om Sondag 6 November 2016 te gebruik as ‘n spesiale gebedsgeleentheid vir reën of  indien dit gereën het, as ‘n dankdag.

Die Calvinistiese Alliansie het aangedui dat hy hierdie oproep ondersteun, en hulle doen ‘n verdere beroep op ander denominasies om die dag ook af te sonder as ‘n spesiale gebedsgeleentheid.

Die Calvinistiese Alliansie sê in ‘n mediaverklaring dat so ‘n dag van verootmoediging en gebed, ‘n saak van die grootste erns is in die lig van die krisis waarin ons land tans verkeer, op geestelike gebied, sowel as die erns van die heersende knellende droogte.  “Gedagtig daaraan dat die Here God dit gewil het dat hier ‘n volksplanting sou plaasvind wat die Lig van Sy Woord in Donker Afrika moes in dra, kan ons onsself af vra of ons in ons opdrag geslaag het? Hierdie oproep gaan eerstens oor ‘n verootmoediging en terugkeer tot God, en dan om die uitkoms van reën.”

Die alliansie sê hy bemerk hoe dat kerke besig is om leeg te loop. “Sondae is nie meer daar om na die huis van die Here op te gaan om die Aangesig van die Heilige God te soek nie. Dit het ‘n dag van ontspanning en inkopies geword. Ons volk het stelselmatig sy God uit sy lewe gerangeer. Die Here het vir ons soos ‘n noodwiel geword wat net in tye van krisis (soos met die huidige droogte toestand) nodig is.

“Hierdie volk wat eens bekend was as ‘n volk en sy leiers wat die wil van ons Hemelse Vader gesoek en daarvolgens geleef het, verkeer tans in ballingskap in ons eie land. Daarom het dit ‘n saak geword wat elke ware Christus gelowige nie langer kan miskyk nie: om te bid om die leiding van die Heilige Gees dat hierdie volk weer sal begin bid, sodat Hy weer waarlik Koning in elke hart sal wees.

Die Calvinistiese Alliansie sê die volk het Sy Geestelike reën nodig vir ons Geestelike lewe.