Brugbieding

BrugspeelVir doeleindes van bieding is range aan die onderskeie kleure en geen troef toegeken. In dalende orde is die rangorde:

Geen troef

Skoppens      =          die hoof-

Hartens                      kleure

Ruitens          =          die klein-

Klawers                      kleure

Die spelers bie teen mekaar soos op ‘n veiling om oor die troefkleur te besluit. ‘n Speler wat besluit dat dit vir hom lonend sal wees, maak ‘n bod. Elke bod moet hoër wees as die vorige, hetsy ‘n hoër kleur (of geen troef) op gelyke vlak as die vorige bod of  ‘n hoër bod in ‘n laer kleur. Skoppens is in rang hoër as die ander kleure en dus moet ‘n bod op die tweedevlak gemaak word, byvoorbeeld 2 hartens, om hoër as 1 skop te wees. Hartens is egter hoër as klawers en ruitens. ‘n Bod van 1 hart is dus hoër as 1 klawer of 1 ruit. Die hoogste bod kan 7 wees want daar is net dertien moontlike pakkies of wenners (6 + 7 = 13). Omdat geen troef die hoogste in rangorde is, is 7 geen troef die hoogste bod wat gemaak kan word.

Elke speler sal, in oorleg met wat sy maat bie, besluit hoeveel pakkies hulle waarskynlik kan wen. Indien ‘n speler nie kans sien om hoër te bie nie, sê hy  “verby”. As ‘n speler sy kontrak nie kan nakom nie (hy wen minder pakkies as sy onderneming), word hy met punte gestraf. Vervulling van ‘n kontrak van 3 geen troef, 4 skoppens, 4 hartens, 5 ruitens of 5 klawers bied bypunte ten opsigte van toegifte. ‘n Laer vervulde kontrak is ‘n deeltelling. Die eerste mikpunt is om bypunte (voorheen bekend as ‘n been) te bekom. Bereiking van bypuntekontrak is belangrik omdat dit jou telling verhoog. In hierdie stadium moet jy jou nie met die puntetelling bemoei nie. Die ervare spelers sal dit hanteer. Dit is nogal ingewikkeld.

Die laaste bod wat gemaak is, word dan die kontrak en die speler aan die linkerkant van die troefmaker, moet uitkom. Vir duidelikheid: Die troefmaker is die persoon wat eerste die betrokke troefkleur geroep het.