Brittanje kan EU lidmaatskap behou

z-34Ses jaar gelede het die Britse regering besluit dat ’n referendum oor lidmaatskap van die Europese Unie, “nie wettiglik bindend” sal wees nie.

In gevolge die besluit is dit wettig die regering se besluit of hulle lidmaatskap wil handhaaf al dan nie, berig die Britse aanlyn koerant, The Independent.

Volgens die berig het talle parlementslede die belofte vergeet, maar nou het ’n paar die besluit onder die stof uitgegrawe en na vore gebring.

Die besluit dat ’n referendum nie die regering verplig om uitvoering te gee volgens die uitslag nie, is ses jaar gelde geneem nadat die saak ter sprake gekom het tydens ’n debat in die Britse Parlement.

“Die soewereiniteit van die Parlement kan nie deur ’n referendum ongedaan gemaak word nie, en is dus hoogstens adviserend”, het die besluit gelui.

Dit is nie bekend wat die eerste minister se standpunt sal wees oor die aangeleentheid nie.

Foto – Eerste minister Theresa May