Wedvlugduiwe – deelname

duiwe-in-vlugDuifwedvlugte is nie soos by renperde wat gelyktydig wegspring en by dieselfde wenstreep eindig nie. ‘n Duiweboer plaas sy duiwe ‘n duiwemandjie. Dit is ‘n houer met goeie ventilasie. Hy neem sy duiwe na die klubhuis waar hy saam met ander duiweboere mekaar se inskrywings nagaan. Vir hierdie doel dra elke duif ‘n ring met ‘n eie nommer daarop, byvoorbeeld 1538/2014/SAWU. 1538 is die duif se nommer, 2014 die jaartal waarin die duifie uitgebroei het en SAWU die letters van die oorhoofse duiwe-organisasie wat verskeie klubs verteenwoordig. Die ringetjie is aan die duif se poot gesit toe hy 7 dae oud was en kan nou nie meer afgehaal word nie.

‘n Tweede ring word aan die duif se ander poot aangeknip wanneer hy ingeskryf word en daarin is ‘n klein elektroniese ogie met die doel om die duif by sy tuiskoms van ‘n wedvlug af te identifiseer. ‘n Vragmotor daag op wat ingerig is om die duiwe in afsonderlike hokkies (korwe) te vervoer. In elke korf is voorsiening vir water en kos. Die vragmotor doen by die verskillende klubs in die omgewing aan om duiwe op te laai. Dan vertrek hy na ‘n bepaalde wedvlugpunt, ongeveer 180 tot 1 000 km van die tuisomgewing af.

Al die duiwe word tegelyk vrygelaat deur middel van ‘n hefboom. Die begeleier laat weet die presiese tyd waarop die duiwe vrygelaat is soos vooraf bepaal, asook die weersomstandighede soos die windsterkte en –rigting en bewolktheid.

Duiweboere ontwikkel ‘n fyn aanvoeling van hoe laat die eerste duiwe hulle hokke kan bereik. Vanselfsprekend verskil dit van wedvlug tot wedvlug omdat die wind gewoonlik die sterkste rol speel. Om seker te maak dat hy nie onkant gevang word nie, sal die duiweboer ongeveer ‘n uur voordat hy die duiwe verwag naby sy hok vertoef.

Wanneer ‘n duif by sy hok aankom en oor ‘n elektroniese voetplaat by die valluik in die hok gaan, word die tyd geregistreer. Die koördinate van die hok en van die loslatingpunt is vooraf vasgestel om die presiese vlugafstand in meters te bepaal. Elektronies word die loslatingstyd en die tuiskomstyd verreken en die spoed tot die derde desimale plek in meters per minuut bereken. Die spoed kan miskien 1305,739 wees. Dit is sowat 78 km per uur. Meters per minuut is ‘n fyn berekening.

Of ‘n duiweboer nader of verder van die wedvlugpunt af woon as ‘n ander duiweboer, is nie ter sake nie. Die duif met die hoogste spoed is die wenner of tweede of wat ook al.