Toegewings lei tot Ondergang

watervalBeginseltoegewings aan ander volke beteken dat van belangrike eie beginsels afgewyk moet word. Die doel van toegewings is immers dat van twee kante af prysgegee moet word. Gewoonlik staan die volke sterk op beginsels anders sou hulle nie aparte volke wees nie. Dit bring mee dat daar werklik van die volk met sterker beginsels, soos die Afrikanervolk, verwag word om toe te gee.

Afwyking van beginsels maak mense argeloos met kultuur, geloof, taal, ekonomie, ensovoorts. Sonder visie, sonder vooruitkyk, met slegs aanvaarding van omstandighede raak ‘n volk noodwendig los van volkskarakter en verdwyn mettertyd. ‘n Taalstryd gaan nie net oor taal nie, maar oor talle ander sake omdat dit reeds prysgawe van jou oortuiging is.

Sport is listig gebruik om Afrikaners te mislei deur te beweer dat gemengde sportspanne internasionaal aanvaar sal word. Wat nie in ag geneem is nie, is dat dit eensydige afwykings behels waar meer as volkseie sport prysgegee word. Al hoe minder blankes moet ook in plaaslike sportspanne opgeneem word. Hoekom so eensydig?  Afrikanersportlui word doelbewus verdring. Sommer binnekort sal dit ‘n rariteit wees om ‘n blanke in enige sportspan alhier te sien. Dit was van die begin af ‘n bedrieglike plan.

Hoeveel mense onthou nog die sterk eie sokkerspanne waar blankes deelgeneem het en swartes in hul eie spanne? By alle blanke sokkerwedstryde was daar derduisende toeskouers en die strate om die sokkerstadions was afgesper vir parkering. As gevolg van toegewing is die blankes lankal verdring. Ander toegewings word met dieselfde lis beplan. Net die Afrikaner en blanke moet egter toegee en verdwyn.

Eensydigheid gaan verder. Daar word beweer dat ons ons geloof moet aanpas. Daar word skielik ontdek dat ons stoere kerkvaders wat ons geloofbeginsels neergelê het, nog altyd verkeerd was. Was God dan vroeër verkeerd en het Hy nou tot bekering gekom?  Wat op kerklike gebied prysgegee word, spoel deur na ander gebiede in die samelewing; afbreek van beginsels; afbreek van ‘n volk; afbreek van geloof in God. Blankes word gedwing om anderskleuriges ondemokraties in hulle handel en nywerheid en elders op te neem

Ons vorige volksleiers met diepe insig het lank gelede gewaarsku dat ons Afrikaners as ‘n volk sal verdwyn as ons die geringste toegewing oor ons beginsels sou maak. ‘n Klein toegewing sal altyd sneeubal tot so ‘n groot mate dat jy dit nie kan keer nie. Probeer in die middel van ‘n rivierstroom swem omdat jy dink dat jy veilig sal wees omdat jy aan die stroom toegee, en jy stort oor ‘n hoë waterval of beland alleen in die wye oseaan.