Reserwebank moet werkloosheid bekamp

Swart sakeleiers wil sien dat die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank ’n mandaat kry om ondermeer te fokus op die werkloosheid wat aan die toeneem is in die land.

Hulle reken die ontwikkelende lande van die wêreld gebruik die maksimum moontlike instrumente om as gesamentlike dryfkrag te dien om werkskepping te bevorder.

Die adjunk-president van die Black Business Council, Sandile Zungu het die mening uitgespreek tydens die raad se jaarlikse konferensie, en gesê dit is egter belangrik dat die ekonomie van die land getransformeer word waarin die swartes ’n groter deelname in die ekonomie het.

Tydens die konferensie het dit duidelik geword dat die swak groei wat die afgelope jare in Suid-Afrika ondervind word, nie deur die ANC regering, of die swart sakeleiers verander kan word nie.

Ekonome het  daarna opgemerk dat die mense se begeerte van betrokkenheid van die Reserwe Bank in die taak om werkloosheid teen te werk, ’n duidelike onvermoë van swart sakeleiers weerspieël om hulle verantwoordelikheid uit te brei en werkloosheid hok te slaan.