’n Heilige Tempel van God

Uit die WoordWeet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

… die tempel van God is heilig, en dit is julle (1 Kor. 3:16, 17).

n Tempel is ’n baie heilige plek, want dit word beskou as die woonplek van ’n god. In die Ou Testament was die allerheiligste van die tabernakel beskou as die woonplek van God. Daar kon geen mens, behalwe die hoëpriester, ingaan nie – en dan ook net een maal per jaar! Die teenwoordigheid van die heilige God maak die tempel heilig – dit wil sê afgesonder om net aan die Here te behoort. Daar mag veral geen ander gode in die tempel wees nie, want alles wat daar gebeur, draai net om die Here. Nou lees ons dat ons, die gelowiges, die tempel van God is omdat sy Heilige Gees in ons woon. Ons weet dat Hy in ons woon omdat ons glo – jy kan net glo in Jesus Christus as die Heilige Gees dit aan jou gegee het om in Hom te glo. Dit beteken dat jy heilig is – soos die tempel is jy afgesonder om aan die die Here te behoort en dat net Hy nou in jou mag woon. Raak ontslae van al die afgode en laat jou hele lewe om Hom draai. En bo alles; weet dat Hy vir ewig in jou woon en dat sy liefde en almag jou elke dag sal beskerm. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, lui vers 17.

Heilige Gees van God, dankie dat U in my woon en werk. Sterk my geloof sodat my hele lewe volkome aan U behoort. Amen.