Kerke is vir witmense

Die kerkgangers het op die maat van tradisionele liedjies in die kerk gesing, toe die Sondag middag geluister na die lesing van ’n nie-kerkganger Dr Nokuzola Mdende.

Dr Nokuzola Mdende, wat klaarblyklik ’n Afrika akademikus is, het in haar lesing die gemeente skerp veroordeel en gekritiseer omdat hulle die Afrika gelowe ondermyn en vernietig.

Sy het glo gesê dat sommige kerkgangers hulle geloof wys deur op ’n Vrydag vleis te eet in ’n kraal, om dan deel te neem aan die sogenaamde Heilige Vergadering op ’n Sondag.

Sy reken die kerkgangers kan nie albei doen nie, of jy hou by die kraal, of jy hou by die kerk.

Sy het haar rede gevoer by die Uniting Presbyterian Church of Southern Africa in die swart woongebied van Uitenhage in die Oos-Kaap.

Sy het die kerkgangers ingelig dat sy self nooit ’n kerkdiens bywoon nie. En is blykbaar die stigter van die Icamagu Ngokwamoya wat glo dat die gebruik van kerkdienste afkomstig is van die Westerse kultuur en swartmense van Afrika behoort hulle weg te hou daarvan.

Foto – Dr Nokuzola Mdende