Krieket getransformeer tot nuwe vlakke van korrupsie

Krieket SA (KSA) het bekend gemaak dat vier spelers geskors is vir tydperke wat wissel van 7 tot 12 jaar.

Dit behels dat hul krieket loopbane effektief tot ´n einde gebring word, en dat hulle op geen wyse betrokke mag wees by aktiwiteite onder die vaandel van Krieket SA (KSA) nie.

Na maandelange ondersoek deur ´n onafhanklike regsgeleerde, David Becker, voorheen regshoof van KSA, en Louis Cole, hoof van die anti-korrupsie eenheid van KSA, is die spelers skuldig bevind en die skorsings aangekondig en so aanvaar deur die eertydse spelers.

Luidens klagtes was al vier spelers gedurende 2015 genader met voorstelle, en het selfs deelgeneem aan besprekings om wedstryde se uitkoms te beïnvloed.  Hulle het gelde ontvang wat nie verklaar is ingevolge KSA se anti-korrupsie gedragskode nie en het nie die voorvalle gerapporteer nie.

Jean Symes is vir 7 jaar, Ethy Mbhalati en Pumelela Matshikwe vir 10 jaar en Thami Tsolekile vir 12 jaar geskors.

Symes het voorts nie saamgewerk met ondersoekers nie en vals inligting voorsien, terwyl Tsolekile selfs bewysstukke vernietig het.

Nieteenstaande hierdie gedrag was KSA se uitvoerende hoof, Haroon Lorgat, vol lof vir die eertydse spelers se verskonings, berou en gewilligheid om korrupsie in krieket te help stuit.

´n Onafhanklike verslaggewer meen egter dat die sterk standpunt van KSA teen hierdie tipe korrupsie moet verwelkom word, maar dat hierdie opmerkings deur Lorgat gesien kan word as pogings om laakbare gedrag in beter lig te probeer stel.

Om skielik “berou” te toon – veral in gevalle waar gunslone ontvang was en pogings

om ondersoeke te verydel aan die lig gekom het – lyk al te veel na berou dat hul uitgevang is.

KSA wou nie omvattend kommentaar lewer nie, aangesien ondersoeke nog nie voltooi is nie.

Hierdie aangeleentheid werp opnuut die kollig op sogenaamd professionele sport.

Internasionaal is sport liggame en veral die geldmagte agter sportborgskappe se rekord maar beroerd.

FIFA is uiteindelik na dekades van institusionele korrupsie gedwing om te begin huis skoonmaak.

Buitensporige bedrae geld word op kwalik regmatige wyse aangewend om enkelinge te bevoordeel.

Natuurlik behoort korrupsie op elke vlak van ons samelewing uitgeroei te word, maar mens wonder onwillekeurig of sport as geheel nie tot eerlikheid gedwing moet word deur onregverdigbare finansiële vergoeding en prysgeld eens en vir altyd te verbied nie.