Brug – Ingewikkelde kaartspel

George Bernard Shaw het gesê:

                        "Ons hou nie op met speel omdat ons oud word nie,

                          ons word oud omdat ons ophou om te speel."

 

Hy het nie van brug gepraat nie, maar dit is net so van toepassing.

Soos voorheen vermeld is brug is ‘n ingewikkelde wetenskaplike spel, maar terselfdertyd eenvoudig en logies. Enigeen kan leer om brug te speel, maar jy moenie verwag om dit binne ‘n week of twee te bemeester nie. Gewoonlik neem dit vier lesse van 2 tot 3 ure elk voordat ‘n heeltemal nuweling werklik begrip van die spel het. Dan duur dit nog ‘n verdere vier weke van hand-vashou voordat jy met minder hulp oor die weg kan kom. Dit duur sowat twee tot drie jaar om brug werklik te bemeester as duidelike riglyne gevolg word om die aanleer van brug makliker te maak.

Die speel van brug kan makliker verduidelik word as dit binne ‘n eenvoudige raamwerk geplaas word sonder om op die diepere beginsels in te gaan wat hoëvlakse spel vereis. Ek gaan poog om die raamwerk maklik verstaanbaar te hou en sal uitsonderings is vir eers buite rekening gelaat.

Vir sommige ervare spelers sal my uiteensetting van speel te eenvoudig lyk, maar selfs die ervare spelers sal verrassend goed vaar as hulle weer na die eenvoudige beginsels kyk. Vra vir iemand waarom hy brug speel en hy sal sê dis omdat hy die spel geniet. ‘n Mens geniet die eenvoudige meer, en eenvoud is die weg na prestasie.

Brug word deur vier spelers met ‘n pak kaarte gespeel, twee spelers as maats of spanlede teen twee teenspelers as maats. ‘n Standaardpak het 52 kaarte en vier kleure, elke kleur uitgeken aan ‘n kenteken; skoppens ♠, hartens ♥, ruitens ♦, en klawers ♣. Die vier verskillende reekse kaarte in ‘n pak word kleure genoem, alhoewel daar werklik net twee kleure kaarte is. Die benaming  "kleur"  het ontstaan omdat daar wel eers vier kleure was, maar lank gelede al het spelers verkies dat daar slegs swart en rooi kaarte moet wees, terwyl die kentekens die reekse onderskei. In Nederlands, Vlaams en Duits word die vier reekse kaarte ook kleure genoem. Daar is dertien kaarte in elke kleur, in dalende orde; aas (A), heer (H), vrou (V), boer (B), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Om die een of ander onbekende rede bestaan daar nie ‘n 1 in die geval van brug nie.

Omdat die speelkaarte wat algemeen in Suid-Afrika in omloop is van Engelse oorsprong is, word die Engelse kentekens vir heer (K), vrou (Q) en boer (J) in die algemeen ook in geskrewe Afrikaans gebruik omdat dit so op die kaarte verskyn. Vanweë ‘n lae afset en die kosteverlies is dit onekonomies om speelkaarte in Afrikaans te vervaardig. Dit kan ongelukkig nie anders nie. Die Anglisistiese kentekens vir die drie (heer, vrou en boer) skakel plaaslik verwarring uit en ook wanneer brugspelende lande teen mekaar speel. Die woorde heer, vrou en boer word egter deurgaans mondelings en in geskrifte gebruik.

Kruistroef