BRUG – Eerste treë

BrugspelDeur Kruistroef

Teen die 14de eeu het kaartspeletjies in Europa ‘n gewilde tydverdryf geword. Die pak het uit 78 kaarte bestaan, in vier kleure verdeel plus ‘n troefkleur en die troefkaarte was verteenwoordigend van natuurkragte en geesteskragte. Die kleure het sosiale en ampsrange verteenwoordig. Die edellui was uitgebeeld met swaarde (later skoppens), die handelaars uitgebeeld met munte (later ruitens), die kerklikes aangedui met gewyde bekers (later hartens), en die boerestand met duie (later klawers). ‘n Duig is ‘n gebuigde plank van ‘n vaatjie. Uiteindelik is die Franse pak van 52 kaarte met Duitse beïnvloeding wêreldwyd aanvaar.

Brugspelers kan nogal ‘n goeie skoot humor openbaar terwyl hulle ernstig speel. Die broers Jansen is bekend as besondere tydsame spelers. Met een hand beland hulle in ‘n moeilike kontrak en na uitsonderlike langsame spel, speel hulle een af.  Die een broer se kommentaar was, “Moenie my broer kwalik neem nie, hy het die spel te vinnig afgerammel.”

Brug kan in twee hoofafdelings verdeel word. Die bepaling van troewe (dit is die roep of bieding) en dan die speel van die hand. Alhoewel troewe eers bepaal moet word voordat daar met die spel voortgegaan kan word, is dit vir ‘n voornemende speler makliker om eers die beginsel van speel te verstaan voordat die bepaling of roep van troewe aangepak word.

Speel bestaan daaruit dat ‘n speler een kaart uit die dertien wat aan hom gedeel is, vlak voor hom op die tafel plaas met die beeldsy na bo. Die speler wat eerste moet speel, word deur die roep bepaal, naamlik die speler links van die troefmaker. Die troefmaker is die speler wat tydens die roep die hoogste bod gemaak het. Dit word later verduidelik. Die eerste kaart wat gespeel word, word die uitkomkaart genoem. Nadat die uitkomkaart gespeel is, sprei die troefmaker se maat sy kaarte met beeldsye na bo voor hom op die tafel oop. Die troefmaker speel dan in beurt ‘n kaart uit die oophand en uit sy eie hand.

Die persoon wat die eerste kaart speel, mag met enige van die dertien kaarte in sy hand uitkom. Daar is hoegenaamd geen beperking nie, maar jy sal later besef dat elke kaart wat jy speel ‘n bepaalde uitwerking op die spel het. Die kaart wat jy speel het ook ‘n bepaalde betekenis vir jou maat. Daarom sal jy hierdie kaart versigtig kies. Weer is dit beter om die diepere betekenis of waarde van die uitkomkaart later te verduidelik.