Trekker verkope daal skerp

Die droogte wat gedurende die afgelope jaar en langer sy tol geëis het, en boere geknel het in hulle produksie, word nou deurgetrek na ander sektore wat ’n noue verband met die landbou het.

Dit is die mening van ’n landbou ekonoom in Pretoria nadat dit bekend geword het dat die verkope van nuwe trekkers skerp gedaal het.

Slegs 285 nuwe trekkers is in Junie verkoop teenoor 512 vir Junie verlede jaar, wat ’n daling van sowat 25% verteenwoordig.

Vir die eerste ses maande van 2016 het die totale verkope met meer as 11% gedaal teenoor verlede jaar.

Hy wys daarop dat verlede jaar se verkope ook nie baie goed was nie aangesien die droogte toe reeds ’n invloed uitgeoefen het op die kooppatroon van landbouers.

Die verkope van nuwe stropers het ook met 12% gedaal teenoor verlede jaar, en dit blyk asof boere baie versigtig is om enige nuwe toerusting aan te koop.

Landboukenners sê dit is opvallend dat boere huiwerig is om enige nuwe plaasimplemente aan te skaf, veral omdat daar geen duidelikheid bestaan oor wat die reënseisoene bring nie.

In die die winterreënval gebied van die Wes-Kaap het boere nog nie voldoende reën ontvang nie, en opgaardamme op plase is nog nie vol nie, wat daarop dui dat nog goeie reën nodig is.

Dit kan die verkope van trekkers en implemente stimuleer, maar tot dit werklikheid word, het boere oor die algemeen ’n afwagtende houding ingeneem.