Treffend Afrikaans – Eerste Afrikaanse Volkslied

Die eerste weergawe van die eerste Afrikaanse Volkslied is nog voor die totstandkoming van die Genootskap vir Regte Afrikaners (GRA) in 1875 deur die hoofstryders van die beweging geskryf. Hierdie lied begin met vaderlandsliefde, en gaan in die tweede strofe oor tot die taal, daarna na wetsorde binne ‘n volk, regte van ‘n volk, volkslewe en ‘n volk se geloof. Dit word in hedendaagse Afrikaans weergegee.

 

‘n Ieder nasie het sy land,

Ons woon op Afrikaanse strand,

Vir ons is daar geen beter grond

Op al die wye wêreld rond.

Trots is ons om die naam te dra

Van kinders van Suid-Afrika.

 

‘n Ieder nasie het sy taal,

Ons praat van Kaap tot Transvaal

Wat almal maklik kan verstaan,

Wat gaan dit die ander tale aan?

Ons praat soos Pa en Oupapa,

Die landstaal van Suid-Afrika.

 

‘n Ieder nasie het sy wet,

Wat goed gebied en kwaad belet;

En elke wet is na sy aard,

En gaan met sy natuur gepaard;

So volg ons ook die sede na,

Wat tuis hoort in Suid-Afrika.

 

‘n Ieder nasie het sy reg,

Al is hy nog so swak en sleg.

Daar is ‘n oog wat alles merk;

Hy stel die onreg paal en perk.

Hy kyk ook ons verdrukkers na,

En waak ook oor Suid-Afrika.

 

‘n Ieder nasie het sy tyd,

Om op te groei en af te sluit,

En soos ons liewe Heer dit doen,

So is dit altyd wys en goed.

Daar kom ‘n dag vir ons ook, ja;

Vertrou op God Suid-Afrika.

 

Want al die nasies het een God

Hy reël ieder volk se lot;

Hy het vir ieder volk sy taal,

Sy land, sy reg, sy tyd bepaal.

Wie dit verag sal sy straf dra.

O God, beskerm Suid-Afrika.

 

Aangehaal deur Taalstryder

 

Foto – Die GRA-wapen