Theresa May word Britse premier

In ’n onverwagse aankondiging in Brittanje, het Andrea Leadsom, kandidaat van die Konserwatiewe Party se premierskap, gesê sy onttrek uit die wedloop ten gunste van die ander kandidaat.

Dit bring mee dat Theresa May onbestrede aangewys sal word as die nuwe eerste minister in die plek van David Cameron wat uit die amp bedank het.

Theresa May het in die referendum ten gunste van voortgesette lidmaatskap in die Europese Unie gewerk, maar het vroeër onderneem om Engeland se belange voorop te stel indien sy as premier aangewys sou word.

Leadsom het met haar aankondiging gesê dit is belangrik dat ’n nuwe eerste minister so gou moontlik aangewys kom om koers en rigting te gee aan Brittanje, en daarom het sy besluit om terug te staan ten gunste van May.

Meer as ’n 1,000 regsverteenwoordigers in Brittanje het ’n brief onderteken waarin die Britse eerste minister, David Cameron, ingelig word dat hulle bevinding is dat die referendum oor EU-lidmaatskap slegs adviserende krag het.

Volgens die regspersone is die referendum nie bindend op die parlement, of op die regering nie, aangesien die regering die finale besluit neem namens die meerderheid van die kiesers.

In die brief word Cameron gemaan om die regering van die land in te lig oor die wetlike implikasies, en dan met die nodige versigtigheid te besluit oor moontlike uittrede of voortgesette lidmaatskap.

Die regslui is van mening dat die referendum slegs ’n aanduiding behoort te wees vir die regering van hoe die kiesers voel oor lidmaatskap, maar die regering is nie verplig om daarvolgens te handel nie.

Bewerings word gemaak dat Theresa May vroeër gesê het sy sal as eerste minister die referendum se uitslag nie gebruik om die uittrede te regverdig nie, en meningsvormers reken sy kan moontlik besluit om nie uit die Europese Unie te bedank nie.

So ’n stap kan egter groter verdeeldheid teweegbring onder die Britse kiesers, en politieke ontleders sê dit sal die demokratiese reg van kiesers ernstig benadeel.

Theresa May word bestempel as ’n regverdige, maar baie besliste persoon, wat ook as ’n tweede Thatcher gesien kan word.

Foto – Kandidaat Theresa May