Op die Volksakker – Twee waardestelsels

Gister het dit landwyd gegons oor “Mandeladag” – ´n liberaal-humanistiese verering van hierdie terreur-ikoon as gewaande “nasiebouer”.

Mense vier die dag deur minstens 67 minute te wy aan “vrywillige werk en gemeenskapsbou in dieselfde gees as Mandela se voorbeeld.”

Natuurlik sonder om melding te maak van sy persoonlike geweldsfilosofie wat oor dekades tot verlies vamn tieneduisende lewens en miljarde Rande gelei het.

Hierdie staan soos ´n kwaadaardige sweer uit teen die Christelik-Protestantse lewensbeskouing, samelewingstrukture en blote meelewendheid teenoor die naaste.

Hierdie dag staan in diens van skaamtelose menseverering. Boonop verering van ´n geweldenaar wat sy lewe gewy het aan doodslag, rewolusie, die omverwerping van wet en orde en uiteindelik die ontworteling van miljoene van hul volksidentiteite.

Ook iemand wat, in stede van spyt, met trots gepraat het van sy geweldslewe.

Dit laat ´n “vloei-met-die-stroom” lewenswyse onder veral jonger mense posvat, wat in skole geïndoktrineer word met die leuen dat Mandela die land se “tata” sou wees.

Nogtans moet ons hierdie menseverering nie net afkeur nie, ons moet dit luid en duidelik doen sodat ons volkskinders, ook daardie wie se ouers dalk met verloopte idees te koop loop, die waarheid kan leer.

Meer nog, ons kan aan hulle die voorbeeld van ´n ware leier gebore in Julie voorhou as navolgenswaardig.

Die “Leeu van die Noorde”, advokaat JG Strijdom, is éérder ´n leier wie se voorbeeld in hierdie maand erken kan word.

Soos dit betaam, erken ons hierdie leier en sy voorbeeld van onkreukbare eerlikheid en integriteit juis omdat hy ´n Godgegewe volksleier was – iemand as sulks beskik.

Benewens die welbekende integriteit van hierdie volksleier-politikus, val dit ook op dat hy by tye alleen gestaan het toe selfs ander volkshelde politieke koalisies van gerief aangegaan het – koalisies wat uiteindelik trane sou bring.

Ons kan gerus uit die middel vyftigs gaan delf na lesse oor integriteit, volksideale en veral onbaatsugtige volksdiens – opbou en bewaar vir die geslag van môre.

Uit dieselfde era kan ons eerstehands leer dat die “waardes” van Nelson Mandela was planmatige misdadigheid, gevolg deur geweld, afgestem op die rewolusionêre vals utopia van die Vryheidsmanifes.

Met hierdie kennis sal ons jeug toegerus wees tot die regte keuse.

En deur dit luid uit te dra, kan ons begin om ´n suiwer bres te slaan in die dyk van leuens.

Maar ons kan ook die praktiese waarde van gemeenskapsdiens – volkseie gemeenskapsdiens – weer by ons jeug tuisbring, welliswaar op suiwer grondslag.

Volksgenote behoort elke dag mekaar die hand te reik, elke dag vrywillig die hand van hulp uit te reik – nie net vir 67 minute, een maal per jaar nie.

Só leef ons dan nie net ons roeping as Christen-volk uit nie, maar bou juis aan die volkseenheid sonder die bybedoeling of persoonlike ambisie so tragies deel van hedendaagse volks (mis)leiers van vandag.