Nuwe Eenheid vir Bio-etiek fokus op menseregte in SA

bio-etiek-potch

‘n Eenheid van Bio-etiek, wat deel vorm van die internasionale netwerk van die Unesco-leerstoel in bio-etiek, het pas by die Noordwes-Universiteit (NWU) tot stand gekom.

Die betrokke eenheid funksioneer as deel van die Eenheid vir Reformatoriese Teologie by die Fakulteit Teologie op die Potchefstroom-kampus.

Prof. Riaan Rheeder is die voorsitter van die Eenheid en proff. Nico Vorster en Koos Vorster dien op die bestuurskomitee.

Die Eenheid by die NWU het ten doel om Bio-etiek en menseregte in Suid-Afrika te onderrig en bevorder.

Die Eenheid vir Bio-etiek, bied vanuit ‘n Teologiese perspektief, reeds onderrig in die beginsels van die Universele Verklaring van Bio-etiek en menseregte, navorsingsartikels en nagraadse studies binne hierdie bepaalde studievelde aan.

Volgens Unesco het elke land ʼn spesiale verantwoordelikheid, nie net ten opsigte van bio-etiese besinning nie, maar ook in die opstel van enige wetgewing wat kan volg. Terwyl baie lande wetgewing en regulasies in plek het om menswaardigheid, menseregte en vryhede te omarm, is daar lande wat soms nie oor die middele beskik om hierdie maatstawwe te vestig nie.

Foto – Proff. Koos Vorster, Riaan Rheeder en Nico Vorster (v.l.n.r.)