Militantes moet mening gee oor Rhodes beeld

Meer as ‘n jaar nadat die Universiteit van Kaapstad (UCT) die standbeeld van Cecil John Rhodes weens studentebetogings verwyder het, is daar steeds nie besluit waarheen om dit te verskuif nie.

‘n Lang proses is al oor etlike maande gevolg om ‘n nuwe heenkome vir die standbeeld te kry, maar Erfenis Wes-Kaap het die aanbevelings van UCT terugverwys en versoek dat die menings van veral die verteenwoordigende studenteraad en die Rhodes Must Fall-beweging ingewin moet word.

Die universiteit moet teen 13 Julie terugvoer hieroor aan Erfenis Wes-Kaap gee.

Vier aanbiedinge is ontvang om die standbeeld te huisves, waarvan drie plaaslik is en een van die Crow-stigting in Amerika. Die stigting is bereid om vir die verskuiwing van die standbeeld na ‘n standbeeld-tuin in Texas te betaal, waar standbeelde van Winston Churchill en Lenin deel van die uitstalling uitmaak.

Tydens ‘n openbare konsultasieproses is verskeie voorstelle ontvang, waarvan die Groote Schuur-landgoed (‘n nalatenskap van Rhodes) een van die opsies is.

Volgens die verslag wat namens UCT saamgestel is, bevraagteken net minder as die helfte van die mense wat insette gelewer die wenslikheid daarvan om die standbeeld enigsins te verskuif. Baie van hulle is gekant teen die verskuiwing omdat die grond waarop die universiteit gebou is deur Rhodes geskenk is en meen die verwydering van die standbeeld is ‘n poging om die geskiedenis uit te wis.

Die militante betogings deur studente en veral die Rhodes Must Fall-beweging het egter juis hierdie uitwissing van die geskiedenis in die oog. En dit is hulle menings wat ingewin moet word oor Rhodes se standbeeld.

Alhoewel Rhodes se uiters berugte rol in die Afrikaner-geskiedenis vry algemeen bekend is, versinnebeeld hy veeleerder vir hierdie militate betogers die hele blanke-geskiedenis en Westerse akademiese uitnemendheid wat hulle ten gronde wil rig.

Die skenking van die grond en beursgeld uit Rhodes se boedel is vir diesulkes geen oorweging nie. 

Foto – Groote Schuur se hoofingang