Kommentaar – Europa, Quo Vadis?

Oor etlike jare van sogenaamde menslikheid het Europa toegelaat dat miljoene vreemdelinge vanaf Afrika en die Midde-Ooste die lande instroom.

Die vreemdelinge is nie net van huisvesting en lewensmiddele voorsien nie, maar word ook ’n maandelikse bedrag betaal vir ’n tydperk tot hulle in staat is om selfversorgend te wees.

Miljarde euro word jaarliks van belastingbetalers se geld aangewend om die vreemdelinge finansieel by te staan, terwyl skole, hospitale en klinieke gratis diens lewer om die vreemdelinge te ondersteun.

Taallesse, kultuuronderrig, en spesiale departementele ondersteuning soos met ID-dokumente en inligtingsessies om die integrasieproses te bespoedig, word gratis aangebied om die vreemdelinge tuis te laat voel in die wêreld van die Westerling.

Statistieke toon dat weinig van die hele proses ’n positiewe invloed het om die migrante te integreer in die Westerse lewenstyl.

Gou het die burgery besef dat die vreemdelinge dikwels betrokke is by misdade soos verkragting, huisbraak, en diefstal.

Terwyl die Europese lande poog om terrorisme in die Midde-Ooste en Afrika te help beveg, word daardie lande geterroriseer deur migrante wat Europa binnegaan met die doel om wraak te neem.

Eers was dit die voorval in Parys waar meer as 130 mense omgekom het, daarna volg die aanval in Brussel se lughawe, en nou het minstens 84 mense hulle lewens verloor in Nice, Frankryk, waarvan ’n groot aantal jong kinders is.

Die terroristegroep het met die ter perse gaan hiervan nog nie verantwoordelikheid vir die aanval geneem nie, maar deskundiges meen die aanval hou verband met die dood van ’n prominente IS-leier, Omar Shishani, vroeër die afgelope week.

Die vreemdelinge het nie net die Europese Christelike karakter begin verander na een waar vreemde geboue vir aanbidding verrys het met klanke wat beslis nie deel van die landstreek is nie, maar het ook ’n terreurvrye omgewing omvorm in ’n gewelddadige terrein.

Die menslikheid van die Europese volke het gelei tot ’n omgewing waar haat en wraak van vreemdelinge ’n nuwe era inlui – ’n era wat uitsetting van alle vreemdelinge sal vereis indien die landstreek wil terugkeer na sy vorige bestel.

Of Europa oor die wil beskik om so ’n radikale stap te neem, is egter te betwyfel.

Dit laat met reg die vraag: Europa, Quo Vadis, waar gaan jy heen?