Herzogplein vir vreemde kuns benut

Die Herzogplein in Bloemfontein se middestad word vanjaar gebruik om sogenaamde lewende kuns as deel van die Vrystaatse Kunstefees op te voer.

In die opvoering getiteld, Open Wounds, beeld Siphumeze Khundayi huishoudelike geweld in ‘n verhouding met mense van dieselfde geslag uit.

Op die betrokke plein staan genl. JBM Hertzog en ander geskiedkundige beelde uit die Tweede Vryheidsoorlog.

Volgens die feesdirekteur, dr. Ricardo Peach, is die gebied nie spesifiek gekies omdat die standbeelde daar staan nie. Volgens hom is die fokus nie op die gebied nie, maar op die park en word daar gepoog om die openbare ruimte te hernieu.

‘n Oorsese kunstenaar het opgemerk dat sy glo nog nooit daaraan gedink het dat die standbeelde en die kuns wat op die fees daar uitgebeeld word, teenstrydig is nie. Volgens haar is dit egter eintlik versoenend om die verskillende kulture bymekaar te kry. Sy het ook die opinie gelug dat Hertzog die argitek van apartheid was.

Peach het hierby aangesluit deur op te merk dat Hertzog het baie vir die Afrikaners beteken, maar nie baie vir die Sotho’s nie. Kuns bring volgens hom alle kulture daar bymekaar.

Die Hertzogplein het soos bykans meeste openbare ruimtes en middestadgedeeltes in Suid-Afrika ontaard en oorwegend deur die bank verval sedert 1994.

Foto – Genl. JBM Herzog se standbeeld op die pleingedeelte in Bloemfontein