Eienaars gaan hul eiendom aandele afstaan?

Die teenswoordige voorsitster van SAPOA (S.A. Property Owners Assosiation), Nomzamo Radebe, die organisasie met ongeveer 1 200-lede van kommersiële en industriële gebou-eienaars, het gesê dat dit belangrik is dat “transformasie” (die boek Semantiese Bedrog bied die woord  “Truukformasie aan) van eiendom noodsaaklik is vir ekonomiese- en bemagtigingsvolhoubaarheid.

Indien dit aanvaar kan word dat SAPOA se lede met hulle voorsitster saamstem kan daar groot oordragte aan swartes plaasvind want die lede se batewaardes bedra gesamentlik ongeveer R500-miljard en hulle besit 90% van kommersiële en industriële eiendomme in die land. Die organisasie se webblad dui aan dat SAPOA die amptelike stem van die kommersiële en industriële eiendomsnywerheid in die land is.