Die wonder van wedvlugduiwe

Die gehalte en fiksheid van ‘n duif kan en moet in ‘n baie groot mate deur hantering bepaal word. Dit beteken dat veral die spiergehalte met die vingerpunte betas en beoordeel moet word. Die beenstruktuur en veergehalte speel ‘n ewe belangrike rol in die keuse van ‘n duif vir teel- en wedvlugdoeleindes. Saamgevat beteken dit dat doeltreffende keuring ten opsigte van herkenbare uiterlike eienskappe gedoen moet word.

 

Deur middel van wedvlugte en teling (nageslagtoetsing) word die gehalte van duiwe steeds verbeter en gesonde ontspanning word aan jonk en oud gebied. Al die gesinslede kan belangstel en deelneem. Deelname aan wedvlugte is ‘n onvergeetlike avontuur. Dit wek opgewondenheid, blydskap, kameraadskap en ook teleurstelling. Deelname aan hierdie pragtige sport maak deel uit van die karaktervorming van die mens en dwing jou om ondervinding van ‘n wye reeks aspekte van die lewe op te doen.

 

Laastens maar seker die belangrikste rede waarom die wedvlugduiwesport soveel aantrekkingskrag het, is die wonder van die wedvlugduif. Dat so ‘n klein moedige gevleuelde vriendjie daarin kan slaag om oor ‘n afstand van eenduisend kilometer en meer rigting te vind en wind en weer trotseer om sy tuiste te bereik, bly ‘n onverklaarbare wonderwerk. Saam hiermee is daar die wonderlike vertroue en aantrekking wat ‘n duif teenoor sy eienaar ontwikkel wat hom aanspoor om so gou moontlik by sy baas terug te kom. Hierdie vertroue en toegeneentheid wat ‘n duif nie skroom om duidelik te wys nie, het ‘n kalmerende en ontspannende uitwerking op sy baas. Daarom bring ‘n duiweboer graag en gelukkig soveel tyd moontlik tussen sy duiwe deur.

 

Daar is al soveel boeke oor die wedvlugduif geskryf en algemene riglyne gestel dat geen onervare duiweboer kan kla dat hy as leek oningelig aan homself oorgelaat word nie. Tog is daar sommige praktiese probleme wat ervare en onervare duiweboere teëkom en wat baie kopkrap verg voordat ‘n oplossing verkry word. Die onnodigheid van soeke na oplossings terwyl tyd en geld gemors en frustrasies opgewek word, word beklemtoon as ons daaraan dink dat feitlik elke duiweboer dieselfde probleme ervaar en dan op sy eentjie dieselfde kennis opdoen. Gelukkig help duiweboere mekaar in hierdie opsig.

 

Dikwels word daar per abuis op oplossings afgekom sonder dat die werklike oorsaak vasgestel is. Byvoorbeeld, waar die duiwe te swaar is en dan ekstra gewig moet saamdra. Omdat wurmbesmetting wat by alle diere voorkom, ook prestasies benadeel, word die duiwe van tyd tot tyd ontwurm en siedaar – die duiwe begin presteer. Soms is die probleem egter opgelos omdat die duiwe ‘n maaltyd oorgeslaan het en die betrokke middel terselfdertyd ‘n sterk purgasie is. Daarom het die duiwe se gewig verminder en kon hulle weer presteer terwyl hulle miskien nie wurms gehad het nie. So ‘n oplossing is dan tydelik van aard.

 

Ervare en denkende duiweboere sal nie beweer dat hulle die meeste kennis en ervaring het nie, maar tog, vanweë hulle praktiese ondervinding met probleme wat hulle self moes bestudeer en oplos, kan hulle ander duiweboere help om slaggate te vermy. Minder ervare duiweboere moet aldus enige goedbedoelde menings verwelkom en daardeur die emosies, lewenswyse en algemene metabolisme van die wedvlugduif beter verstaan.

 

Witveer