Brug – Op die spoor van die sport

Die voordele en beloning verkry uit brug is velerlei.

In ‘n studie aan die Universiteit van Kalifornië is bewys dat die beoefening van brug uitstekende beskerming bied teen siektes soos Parkinson en Alzheimer.

Inderdaad staan twee mediese fondse in België korting toe aan brugspelers en dit word beskou as ‘n omwenteling en ‘n besef van die verreikende voordele van brug vir mens en ekonomie (Bridgekontakt, Mei-Junie 2005).

Daar is nog ‘n hele klomp studies oor die betekenis en waarde van brug gedoen en daar kan diep op al die fyn besonderhede ingegaan word wat as betroubaar bewys is.

Benewens al die genoemde voordele, is brug ook ‘n kunsvorm deur plooiing van kaartsamestellings en die beloning is geestelik van aard wat ‘n mens se estetiese aanvoeling prikkel. ‘n Hand wat goed gespeel is, maak jou opgewonde en skep ‘n uiters bevredigende gevoel wat jou vriende saam met jou geniet.

Brug word deur vier spelers met ‘n pak kaarte gespeel, twee spelers as maats of vennote teen twee teenspelers as maats. Die reëlings rondom die speel van brug is werklik gering. Omdat net speelkaarte nodig is om die spel te leer, is daar geen wesenlike voorbereiding of werk aan verbonde nie. Les bes is brug ‘n uiters goedkoop spel omdat aanvanklik slegs twee pakke speelkaarte tussen vier spelers gekoop moet word. Geld is dus nie ‘n faktor by hierdie aangename spel nie.

Volgens beskikbare inligting het soldate van veral Frankryk en ook van Engeland die spel, “biritch”, gedurende die Krimoorlog van 1854 – 1856 by Russiese krygsgevangenes geleer. Die woord, “biritch”, beteken aankondiger, waarskynlik omdat die troefkleur aanvanklik deur die troefmaker aangekondig is.

Die spoor van brug kan gevolg word vanaf die Krim deur die Franse Riviera en Parys na die res van Europa en Engeland en toe na die VSA. Franse uitdrukkings in ‘n Engelse geskrif van John Collinson soos Contre, Surcontre en Petit Slamm is ‘n aanduiding van die Franse soldate se aanvanklike invloed en bydrae tot die ontwikkeling van die spel. Die Belge en die Nederlanders gebruik steeds Franse uitdrukkings soos “manche” (been), “sans atout” (geen troef) en “honneurs” (ere).

John Collinson van Londen het op 14 Julie 1886 kopiereg op ‘n dokument verkry waarin hy die reëls van "Biritch, or Russian Whist" beskryf. Hierdie reëls stem verbasend ooreen met die reëls wat veral vir vendusiebrug geld.

Op 1 November 1925 het ‘n Amerikaner, Harold Vanderbilt, die reëls vir die nuwere kontrakbrug op ‘n boot met die naam, Finland, opgestel toe hy deur die Panama-kanaal gereis het. Hy en drie van sy vriende het die reëls op die bootreis getoets. Volgens Harold Vanderbilt se eie skriftelike weergawe het hy eienskappe van vendusiebrug en “plafond” (die Franse verwerking) verenig.

Kruistroef