Brug hou voordele in vir oud en jonk

Deur brug te speel is ‘n mens sosiaal meer aanvaarbaar, want in plaas van oor nietighede te gesels kan jy die tyd sinvol deurbring en dis genotvol. Trouens, al hoe meer mense speel brug omdat hulle dit saam met vriende geniet.

 

Brug is nie soos ander klassieke speletjies baie oud nie, maar ‘n moderne ontwikkeling wat miskien juis daarom ‘n elegante uitdaging bied. Dit is in 1995 deur die Internasionale Olimpiese Komitee as ‘n dinksport aanvaar. Meer miljoene mense speel wêreldwyd brug as wat aan enige ander sportsoort deelneem. Daar is geen land waar brug nie gespeel word nie en brugspelers kan tereg daarop aanspraak maak dat dit die gewildste sportsoort ter wêreld is wat getalle betref. Kenners skat dat meer as 100 miljoen mense brug speel.

 

Sommige voordele van brug het duidelik na vore gekom toe ‘n groep skoolkinders in Grimsby, Engeland vir een semester brug geleer is. Hul uitslae in wiskunde het daarna ‘n verstommende verbetering van tot 35% getoon. Kortliks saamgevat – daar is ervaar dat brug help om syferkennis, berekenings- en ander noodsaaklike vaardighede te verbeter. Dit sluit in:

 

Praktiese aanwending van hoofrekene en eenvoudige berekeninge.

Oefening van geheue, logiese denke en redeneervermoë.

Beraming van planne, neem van besluite en doeltreffende uitvoering.

Bevordering van samespel, samewerking en spanwerk.

Opskerping van konsentrasie en gedissiplineerde denke.

Aanleer van goeie skakeling, hoflikheid en sosiale vaardighede.

Groot pret onderwyl voormelde bekwaamhede feitlik onbewustelik opgeknap word.

 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) erken dat brug belangrike opvoedkundige waarde het en verleen wêreldwyd steun aan programme om brug in skole te bevorder. Hierdie liggaam se besluite word op grond van deeglike studies geneem.

 

Volwassenes baat ook daarby om brug te speel omdat dit hulle denkvermoë nog verder ontwikkel. Benewens breinvermoë verbeter brug ook ‘n mens se liggaamlike en geestesgesondheid. In navorsing aan die Society for Neuroscience in New Orleans, Louisiana (bevestig by ander universiteite) is bevind dat brugspelers meer witbloedselle na brugspel het as daarvoor wat meebring dat hulle ‘n hoë weerstand teen siektes het.

 

Hierdie ontdekking het groter duidelikheid gebring oor die verband tussen verstand en liggaam en die voordele van positiewe denke. Dit sluit aan by vorige bevindings dat neerslagtige mense makliker siektes opdoen as die gemiddelde mens en dat doelgerigte mense minder vatbaar is vir siektes. Daar is ook bevind dat brugspelers stadiger verouder in die sin dat die voorkoms van gewone  "oumenskwale"  en aftakeling van brein en liggaam vertraag word. Daar is vasgestel dat brugspelers ‘n hoër as gemiddelde konsentrasie witbloedselle in hulle bloed het. Hulle geniet dus beter gesondheid en ‘n hoër lewenskwaliteit. Dit is tog wat almal graag wil ervaar.

 

Kruistroef