Besproeiingsboere kan eise instel

Munisipaliteite kan moontlik verras word wanneer landbouers in die omgewing van die Kougadam eise teen hulle instel.

Besproeiingsboere beweer dat die stedelike munisipaliteite traag is en nog nie waterbeperkings ingestel het in die munisipale gebiede nie, wat boere uiteindelik met groot verliese kan laat.

Die dam het tans ’n vlak van net meer as 60% en as die gebied nie spoedig goeie reën kry wat die watervlak sal laat styg nie, kan besproeiingsboere groot skade ly.

Die grootste munisipaliteit wat skuldig is aan die trae optrede om beperkings in te stel, is Port Elisabeth, en Uitenhage, tesame met ’n reeks swart woongebiede.

Landbouers is op sowat 28% van die dam se inhoud geregtig, maar as die munisipaliteite nie maatreëls in plek stel om die verbruik te beheer nie, gaan voedselproduksie daaronder ly, sê die boere.

Nalatigheid van munisipaliteite kan lei tot eise en kan selfs as ’n strafbare oortreding gesien word.

Die sitrusproduksie in die Gamtoosvallei is afhanklik van die Kougadam as waterbron, en boere in die vallei se voortbestaan hang ten nouste saam met die beskikbaarheid van water uit die dam.

Foto – Kougadam