Beheermaatreëls op valuta vir buitelandse reise

Streng valutabeheermaatreëls is gedurende die afgelope 15 tot 20 jaar baie verslap, maar daar is nog steeds reëls van toepassing op alle Suid-Afrikaners. Min van ons wat al oorsee gereis het weet presies wat die oorblywende reëls is en die volgende inligting is ‘n kort verduideliking daarvan.

Wanneer jy binne die gemeenskaplike monetêre gebied (GMG) in lid-lande soos Lesotho, Swaziland en Namibië reis, is daar geen beperking op die bedrag en vloei van fondse binne die GMG nie.

Vir reise na lande buite die GMG mag jy tot R1 miljoen per kalenderjaar per persoon 18 jaar en ouer; en R200 000 per kalenderjaar per minderjarige kind met jou saamneem. Om rand na buitelandse valuta om te skakel, nader jou bank of enige ‘Bureau de Change’ wat sal vereis dat jy ‘n geldige paspoort, elektroniese lugreiskaartjie en ‘n onlangse bewys van adres aan hul voorlê. Vir reise per motor na buurlande is slegs ‘n geldige paspoort en ‘n onlangse bewys van adres nodig.

Jy mag jou buitelandse valuta aankoop tot 60 dae voor jou reisdatum en jou reistoelae kan as kontant of op jou krediet/debietkaart asook ‘n valutareisigerskaart geneem word. Indien jy nie groot bedrae in kontant wil saamneem nie, kan jy ook jou reistoelaag na jou buitelandse bankrekening laat oorplaas. Families wat saamreis se reistoelaes kan ook na die pa of ma se rekening in die buiteland oorgeplaas word.

Jou reistoelae mag egter net vir reis, verblyf, persoonlike aankope en alle persoonlike koste aangegaan met betrekking tot jou vakansie gebruik word en alle ongebruikte buitelandse valuta moet tydens jou terugkeer na Suid-Afrika teruggebring word en moet binne 30 dae daarna terugverkoop word aan ‘n bank of ‘Bureau de Change’.

Persone wat meer inligting wil hê oor die regulasies wat op hul van toepassing is, kan op die S A Reserwebank se webtuiste meer inligting bekom deur die ‘Exchange Control Manual’ wat vir die publiek geskryf is, te gaan lees. Die skakel na die dokument is as volg:

http://www.resbank.co.za/RegulationAndSupervision/FinancialSurveillanceAndExchangeControl/EXCMan/Pages/default.aspx