Wedvlugduiwe – die mens se vriend

Van die vroegste jare af is die duif die mens se vriend. Nuus, sakebedrywighede en oorloë vorm ‘n diep ineengevlegte deel van die geskiedenis van hierdie gevleuelde boodskappers. Sedert Noag ‘n duif uitgestuur het op waarskynlik die eerste verkenningsvlug in die wêreld, het die mens ‘n mistieke verhouding met sy geveerde vriende opgebou wat steeds standhou.

Die ryk familie Rotschilds het die grondslag van hul groot rykdom met duiwe gelê. Hulle het duiwe gebruik om boodskappe te bring wat hulle in staat gestel het om voordelig op die effektebeurs te spekuleer. Die nuus van die slag van Waterloo is in 1815 deur duiwe van België na Engeland oorgebring omdat hulle die vinnigste nuusdraers was. Die Reuter-nuusagentskap het ook sy ontstaan aan die vinnige duif te danke. Daardie tye was die tegniese stuur van inligting ‘n uiters tydsame proses.

In oorlogsdiens en natuurrampe het duiwe al uitsonderlike prestasies tot gevolg gehad. Duiwe is agter vyandelike terreine losgelaat met klein kameratjies aan hulle borste vasgebind en wanneer hulle oor vyandige linies vlieg, is strategiese foto’s geneem. Wat minder bekend is, is dat die Engelse in die Anglo-Boere-oorlog dikwels van duiwe gebruik gemaak het. Maar dit is veral by reddingspogings waar duiwe ‘n groot rol gespeel het.

In toekomstige oorloë mag duiwe steeds ‘n belangrike rol in landsbelang speel omdat dit die enigste absolute geheime metode van inligting oordra is. Radio–, telefoon– en telegraafboodskappe word onderskep en ontsyfer. ‘n Duif kan net onderskep word deur hom te skiet, wat nie maklik in vlug kan gebeur nie omdat hy klein is, selde gesien word en vinnig in ‘n reguit lyn vlieg. Buitendien is die boodskap vir die bedoelde ontvanger verlore as die duif geskiet is en word nie daarvolgens opgetree nie.

Duiwe word dikwels in groot wêreldstede gebruik om bloedmonsters vir ontleding vinnig na laboratoriums te vervoer omdat dit die vinnigste wyse van vervoer in stadsverkeer is. Baie lewens is al so gered.

Wedvlugduiwe (voorheen posduiwe genoem) is by uitstek ‘n opbouende en geesverrykende belangstelling wat wetenskaplikgerigte skeppende denke ontwikkel. Die wedvlugduiwesport het tot ‘n fyn wetenskap ontwikkel waar kennis van veral teling en oorerflikheid, voeding, afrigting en veeartsenykunde tot in die fynste besonderhede bestudeer word.

‘n Duiweboer moet oor ‘n goeie kennis van oorerflikheid beskik om funksioneel doeltreffende duiwe te kan teel. Hy moet ‘n voedingkundige wees om die voordeligste voeding in verskillende omstandighede aan sy duiwe te kan voorsit. Goeie afrigtingswerk is ‘n voorvereiste vir sukses in wedvlugte. Dit is veel moeiliker om ‘n duif af te rig as ‘n atleet omdat ‘n duif slegs met gebare en voorbereiding geleer kan word.

Uitgebreide kennis van duiwesiektes en geneesmiddels is noodsaaklik omdat slegs ‘n duif wat in die allerbeste gesondheidstoestand verkeer, topprestasies kan lewer. ‘n Duif het ‘n vinnige liggaamsmetabolisme. Hy word selde skielik siek, maar herstel gelukkig vinnig indien vasstelling van die siekte en behandeling vroegtydig geskied. In– en uitwendige parasiete moet ook deurgaans deeglik bestry word.