Vryheid van spraak loop met voetboeie

Die vryheid van spraak behoort eintlik ‘n gegewe te wees. In baie lande regoor die wêreld word aanvaar dat vryheid van spraak noodsaaklik is.

Die wye publiek, skrywers, akademici en die media is maar enkele van die groeperinge wat veronderstel is om hierdie reg te kan uitoefen.

Dit is egter die ideaal, maar daar is sekere onderwerpe en volke wat eenvoudig verhef is tot heilige koeie. Eintlik is dit maar bloot taboe om hardop daaroor ‘n opinie in die openbaar te opper.

Bykans elke land en volk dryf in hierdie lekkende bootjie.

Hoe beland sekere onderwerpe en volke in die kategorie: heilige koeie, kan gevra word. Eenvoudig deur die toedoen van daardie einste wye publiek, skrywers, akademici en die media.

En eenvoudig aanhoudende propaganda deur middel van rolprente, nuusberigte, fiksie en non-fiksie boeke en sogenaamde meningsvormers se opinies. Die hele spektrum van indoktrinasie se tentakels reik egter veel verder tot in kinder- en skoolhandboeke asook die opleiding van onderwysers en studente in ander beroepsrigtings.

Die verspreiding van hierdie propaganda het op sigself ‘n hele rewolusie ondergaan. Deesdae word daar net ‘n knoppie gedruk en die boodskap gaan die wye wêreld in.

Vroeër toe penne nog (algemeen) gebruik is, is gesê die pen is magtiger as die swaard. Menige oorlog is gewen bloot deur propaganda en indoktrinasie, sonder dat ‘n skoot geskiet is.

Daardie pen is vervang deur die sleutelbord van ‘n rekenaar of fone se knoppies. Uiteindelik is daar die knoppie waarmee die kommunikasie die wye wêreld (kuberruim) ingestuur word.

Dan is dit in die openbare domein, en daar geld daardie heilige koeie wat vryheid van spraak baie relatief maak. Die heilige koeie kan feitlik na willekeur maak of breek en geen haan sal daarna kraai nie. Nie-heilige koeie moet weet die slagpale is hulle uiteinde.

Sodra ‘n landmyn in die openbare domein beland, bestaan die gevaar dat daarop getrap sal word. Dit veroorsaak die ‘dood’ van sake-ondernemings, van loopbane, van inkomste en vele ander verminkings.

Die voorbeelde is nie beperk tot een land nie, maar kan orals vandaan gehaal word.

Die konsep, vryheid van spraak, klink baie edel. Maar dit is helaas in kettings geslaan. In Afrika en Suid-Afrika met sy SAUK net heelwat meer as elders, sonder om enigsins op te kom vir Afrika, die ANC-regime in Suid-Afrika of daardie staatsmondstuk, die SAUK!