Salarisse vreet meeste munisipale geld

Salarisse en personeelkoste het die afgelope boekjaar munisipaliteite die meeste gekos, terwyl instandhouding baie laag op die prioriteitslys is.

‘n Yslike 25,6% is weggevreet deur salarisse en personeelkoste, terwyl instandhouding en herstelwerk van munisipale geriewe en toerusting soos waterpype en paaie slegs 5% toegedeel is.

Munisipaliteite se personeelverwante koste het die afgelope vyf jaar met 44% gestyg.

Die wanbalans het pas in Statistiek Suid-Afrika se finansiële sensusdata van al die land se munisipaliteite aan die lig gekom.

Die totale bedryfsbegroting van hierdie munisipaliteite het van R264 miljard in 2014 tot R285 in 2015 toegeneem.

Munisipaliteite se grootste bron van inkomste was in hierdie tydperk uit staatstoelae en nie uit geld wat hulle self ingevorder het nie.