Rekordgetal partye staan in verkiesing

‘n Rekordgetal van 200 politieke partye, 65% meer as in 2011, sal vanjaar aan die munisipale verkiesing op 3 Augustus deelneem.

Meer as 61 000 kandidate staan in vanjaar se verkiesing, aldus die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika.

Die hoofverkiesingsbeampte, Mosotho Moepya het die inligting bekend gemaak nadat die finale kandidaatlyste bekend gemaak is.

Volgens hom is 8 350 kandidate gediskwalifiseer, die meeste van hulle weens die nie-inhandiging van dokumentasie of nie-betaling van hulle deposito. Sowat 15% was nie geregistreer in die kiesafdelings waarin hulle wou staan nie.