Misdaad in SA stede gevrees

Die skokkende stand van stedelike veiligheid in Suid-Afrika blyk uit ‘n pas vrygstelde verslag daaroor waarin misdaadpatrone en tendense duidelik na vore kom.

Altesaam nege stede is vervat in die verslag vir 2016 wat deur SA Cities Netwerk en die Universiteit van Kaapstad se sentrum vir misdaad saamgestel is.

Van hierdie stede het Kaapstad die hoogste moordkoers, Bloemfontein die hoogste voorkoms van seksuele aanranding en Pretoria die hoogste koers van aanranding met die doel om ernstige liggaamlike skade te berokken. Johannesburg het die meeste huisrooftogte, kapings en diefstal van voertuie. In Port Elizabeth kom die meeste nie-residensiële rooftogte voor.

Die moordkoers in Sentraal-Transvaal se drie stede, Johannesburg, Pretoria en Kempton Park is laer as die nasionale gemiddeld van 33 per 100 000. Kaapstad se moordkoers is 65 per 100 000 mense.

Johannesburgers beleef die meeste angs van al die stede se inwoners om dit buite te waag weens misdaad.

Ander stede soos Durban, Oos-Londen, Pietermaritzburg  en plekke aan die Oos-Rand, waaronder Kempton Park tel is hoegenaamd nie veilig nie.

So byvoorbeeld is Oos-Londen tweede op die lys ten opsigte van seksuele oortredings en derde as dit by huisinbrake kom.

Hierdie data is van 2005 – 2006 tot 2014 – 2015 bymekaar gemaak.