Miljoene kinders gaan sterf

Navorsing toon dat ruim 60 miljoen kinders teen die jaar 2030 sal gesterf het aan verskeie oorsake wat met medikasie en behandelings vermy kon word.

Die navorsing toon ook dat sowat 165 miljoen kinders in uiterste armoede sal grootword gedurende die volgende 15 jaar.

Alhoewel die navorsing toon dat vooruitgang in talle lande ondervind sal word, is die vooruitsigte vir miljoene kinders as haglik beskryf.

Die verslag toon dat die vooruitgang wel sal meebring dat kinders onder die ouderdom van vyf jaar veel minder is wat gaan sterf as gevolg van talle oorsake.

Voorlopige aanduidings is dat die kinders wat te sterwe kom onder die ouderdom van vyf jaar, met sowat 45% sal verminder, teenoor die aantal wat in 1990 gesterf het.

In Suid-Asië en in die Sub-Sahara gebiede van Afrika is die grootste armoede en ongelykheid, met die gevolg dat die armoede net ’n groter wordende probleem vir die streek word.

In die Sub-Sahara sal nege uit elke tien kinders in die tydperk in uiterste armoede leef, terwyl dit tans twee uit elke drie is.

Sowat 70 miljoen kinders onder die ouderdom van vyf jaar, sal teen 2030 reeds te sterwe gekom het in die Sub-Sahara gebied

Tussen 2016 en 2030 sal 124 miljoen kinders regoor die wêreld nie die geleentheid kry om primêre onderwys te ontvang nie.

Van die kinders wat wel skool kan gaan, sal twee uit elke vyf leerlinge nooit leer hoe om te lees, te skryf of om eenvoudige rekenkundige somme te doen nie.