Meer as 1 000 wette van ANC-regime onder soeklig

Die publiek sal hul mening kan gee oor die meer as 1 000 wette wat vanaf die ANC-regime se bewindstydperk deurgevoer is.

‘n Onafhanklike wetgewende paneel is deur die parlement daargestel om te bepaal of die wetgewing werklik hulle doelstellings bereik het, en openbare verhore sal daaromtrent regoor die land gehou word.

Die paneel bestaan uit 17 lede en sal spesifiek kyk na armoede, werkloosheid en die regering se siening omtrent ongelykheid. In kommunistiese terme sal gekyk word na die “gelyke verdeling van rykdom”, grondhervorming, restitusie, die herverdeling van grond en sekerheid van verblyfreg asook nasiebou en versoening.

Die paneel beoog om sy finale verslag in Augustus aanstaande jaar bekend te maak.

Openbare verhore sal in Augustus vanjaar in die Oos-Kaap begin, September in die Noord-Kaap en Vrystaat, Oktober in Natal, November in Sentraal-Transvaal en vroeg Desember in die Wes-Kaap. Noord- en Oos-Transvaal sal in Januarie aanstaande jaar volg en Wes-Transvaal in Februarie.

Geskrewe insette kan tot 20 Augustus na die paneel gestuur word en die vrae waarop die paneel antwoorde wil kry, is: Het die wetgewing die lewe beter gemaak en hoe? Is daar probleme met hoe die wette toegepas word? Wat is die leemtes in die wetgewing wat gevul moet word?

Skriftelike kommentaar kan gestuur word aan [email protected]