Goddelike liefde

En nou bly geloof, hoop, liefde – hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde

(Kor. 13:13).

 

… As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.(1 Joh. 4:12).

 

Die Heilige Gees skenk die liefde aan elke gelowige as ’n gawe, sê Gal. 5:22 (Maar die vrug van die Gees is liefde…). Dit is ’n baie besondere gawe van God aan sy kinders, om twee redes: dit is die openbaring van die werking van die Heilige Gees in jou en dit is die enigste van die drie gawes wat vir ewig gaan bly.

 

Om God en jou naaste lief te hê, is nie net die vervulling van God se gebod nie, dit is die resultaat van jou gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilig Gees van God. Ja, God bly in jou en sy volmaakte liefde vir jou blom as ’t ware in jou liefde vir Hom en jou naaste.

 

Geloof sal oorgaan in aanskoue (1 Joh. 3:2) en die hoop verwesenlik word by die wederkoms (1 Kor. 15:54). In die salige hiernamaals egter, gaan ons almal mekaar vir ewig volmaak liefhê; vry van alle vorme van onmin en haat. Om nou-al daardie liefde te mag ken en beleef, is louter genade en ’n voorspel tot die ewige geluk wat vir jou as gelowige kind van die Here wag.

 

In die liefde lê ’n lewe van geluk; vandag en tot in ewigheid.

 

Dierbare Vader, ek loof U vir u liefde vir my en bid dat U deur u Gees oorvloedige liefde in my hart sal werk – vir U en my naaste. Amen.