Brug – ‘n vernufspel met kaarte

In hierdie rubriek gaan gepoog word om mense aan brug bekend te stel, maar ook om interessante brokkies inligting aan te bied soos waar die spel ontstaan het en waar die eerste speelkaarte gemaak is. Wat die brugspel self betref, moet die agtergrond eers bespreek word om die werklike spel verstaanbaar te kan maak.

Wat is brug?  In kort: Brug is ‘n wetenskaplike dog gesellige dinksport. Dit is ‘n vernufspel wat met kaarte gespeel word net soos padkaarte tekeninge is van roetes wat gery kan word en flitskaarte vir opvoedkundige doeleindes gebruik word. Ook by verjaarsdagkaartjies gaan dit oor die boodskap wat oorgedra word en nie oor die kaartjies as sodanig nie. Met toepassing van wetenskaplike beginsels word toeval by brug uitgeskakel sodat geluk geen rol speel nie. Dit kan deur alle mense gespeel word omdat die speelveld gelyk is ongeag ouderdom, geslag, grootte, beroep en so meer.

Dikwels het mense ‘n wanbegrip van die spel. Verbasend baie mense dink aan brug as ‘n soort dobbelspel terwyl geen element van dobbel teenwoordig is nie en daar word ook nie vir geld gespeel nie omdat dit ‘n amateursport is. Om die een of ander rede word speelkaarte in sommige kringe as  "die duiwel se prenteboek"  beskou. Daar is of was nooit enige grond vir hierdie opvatting as dit by die speel van brug kom nie.

Die kaarte word bloot gebruik om inligting aan mekaar deur te gee en elke kaart het ‘n afsonderlike betekenis wat aan al die spelers bekend is. Die eiesoortigheid van brug is dat dit nie regtig ‘n kaartspeletjie is nie, maar ‘n spel wat met kaarte gespeel word. Dit is soortgelyk aan flitskaarte wat vir opvoedkundige doeleindes gebruik word. Die kaarte word net gebruik om inligting aan mekaar oor te dra soos in die geval van die morsekode.

Brug se reëls en streng etiese kode word deur die Wêreldbrugfederasie bepaal en beheer. Hierdie liggaam het geen geduld teenoor brugspelers wat enigsins probeer dobbel of kul nie en gekskeerders word maklik geskors.

As ‘n dinksport verskaf brug eindelose vermaak aan jonk en oud. Dit bied mense geleentheid om hulself uit te leef sonder dat geluk ‘n wesenlike rol speel, maar terselfdertyd is die verrassingselement altoos teenwoordig. Dit is veral ‘n spel vir diegene wat van uitdagings hou en graag hulle teenspelers binne die neergelegde reëls skerpsinnig probeer uitoorlê.

Brugspel is uit en uit ‘n wetenskaplike ontspanningsaktiwiteit (‘n vryetydwetenskap) wat denkvermoë ontwikkel en waarneming verskerp. Dit leer ‘n persoon om geordend op te tree, te konsentreer en logies en abstrak te dink. Ook het brug die voordeel dat dit ongeduld en traagheid om te dink ontmoedig en gedagtes prikkel.

Anders as sommige ander begripspeletjies bied brug onbeperkte geleenthede aan deelnemers om hulle spel deur leeswerk te verbeter. Geen besondere talente is nodig om ‘n goeie en selfs uitmuntende brugspeler te word nie. Hoe meer oor brug nagelees word, hoe groter die vaardigheid en skerpsinnigheid wat aangeleer word en hoe interessanter raak hierdie pragtige spel.

Kruistroef