Bees uitvoer na Namibië oopgestel

Suid-Afrika het die verbod op die uitvoer van beeste na Namibië opgehef nadat die twee lande se onderskeie departemente op eenvormige dokumentasie ooreengekom het.

Namibië het ook alle invoere van beeste uit Suid-Afrika verbied gedurende die begin van Junie weens ’n aantal beweerde gevalle van malkoei siekte aangemeld is.

Die Departement van Water, Landbou en Bosbou in Namibië het glo bewerings gemaak dat die siekte wel onder beeste in Suid-Afrika voorkom, maar die verbod is etlike weke later opgehef.

Die SA Rooivleis Produsente Organisasie het hulle waardering uitgespreek vir die wyse waarop die twee lande die saak opgelos het, maar landbouers sê die vertraging is veroorsaak as gevolg van onbekwame mense wat tot gevolgtrekkings gekom het wat hoegenaamd nie bestaan nie.