Wys wet oor onteiening terug

Die Instituut van Rasseverhoudinge (IRV) het ‘n beroep op die ANC-bestel se president Jacob Zuma gedoen om nie die Wetsontwerp op Onteiening te onderteken nie, maar om dit na die nasionale vergadering vir heroorweging terug te verwys.

Dit is verlede week met ’n groot meerderheid in die nasionale vergadering aanvaar.

Die hoof van beleidsake by die IRV, dr. Anthea Jeffery, het in ‘n verklaring daarop gewys dat die wetgewing strydig is met die grondwet.

Daar was ook nie behoorlike deelname deur die publiek soos deur die grondwet vereis word nie.

Van Jeffery se aanbevelings is dat die nasionale vergadering tydens die heroorweging van die wetgewing die gebrekkige definisie van onteiening ooreenkomstig die grondwet moet aanpas. Voorts moet daar ook vooraf deur ‘n hof bevestig word dat die voorgestelde onteiening inderdaad grondwetlik is. Die onteiende moet toegelaat word om te eis vir die direkte verliese wat die onteiening meebring, soos om te trek.