Verskille is ‘n werklikheid

Kritiek teen die bohaai oor regter Mabel Jansen en gewaande rassisme het al hoe meer uit verskillende oorde begin opgaan.

“Ras en rasseverskille is ‘n werklikheid. Dit is onherroeplik in die skepping ingebou en is die sterkste onderskeidingfaktor tussen mensegroepe. Hoe meer dit ontken word, hoe sterker word dit beklemtoon,” het die leier van die Herstigte Nasionale Party, mnr. Andries Breytenbach in ‘n mediaverklaring oor die aangeleentheid gesê.

“Die rasbewustheid en -vyandigheid — ‘rassisme’ — sal voortduur totdat die heersende grondwetlike bedeling met ‘n nuwe vervang word wat uitvoering gee aan elke volk se reg op eie volkskap in sy eie grondgebied, waar elkeen sy eie kultuur, norme en waardes kan uitleef,” het hy voorts opgemerk.

Ondertussen het nog stemme opgegaan oor die ontkenning van die werklikheid aangaande die ernstige afmetings van verkragting in bepaalde gemeenskappe regoor die land sodat Suid-Afrika as die verkragtingshoofstad van wêreld beskryf word.

In een geval is ‘n media-opname gedoen, waarin meer as 90% mense aangedui het regter Jansen se mening is reg dat swart mense ‘n groter geneigdheid tot verkragting in hul kultuur het, terwyl ‘n skrale minderheid meen sy is ‘n sogenaamde “rassis”.