Verskeie deelstate dagvaar Obama

Dit is nie net die Amerikaanse deelstaat Texas wat besluit het om die land se president, Barack Obama te dagvaar nie, maar ook tien ander deelstate het besluit dat opgetree moet word.

Die deelstate dagvaar die president oor die nuwe wet wat badkamers en toiletgeriewe oopstel vir alle mans en dames.

Die state probeer met die saak bewys lewer dat so ’n wet ongrondwetlik is en inbreuk maak op mense se regte.

Die elf state het Woensdag hulle afvaardiging laat uitreik teen die Obama administrasie wat nou wil toelaat dat die VSA se openbare skole die reg het om alle studente in dieselfde badkamers en toilette toe te laat.

Die deelstaat Texas het in ’n amptelike verklaring gesê die staat verloor liewer elke jaar etlike miljarde dollar se federale bystand as om toe te gee aan die Obama administrasie se nuwe wet.

Die Obama-regering sê die maatreël word ingestel om diskriminasie tussen die geslagte uit die weg te ruim, maar behoudende Amerikaners sê dit plaas ’n geweldige risiko op dogters en dames.