Verloopte linkse wil Steve Hofmeyr in Den Haag kelder

Steve Hofmeyr sal steeds voortgaan om vandeesweek in Den Haag deel te neem aan ‘n openbare debat oor die toekoms van Afrikaners in Suid-Afrika, ondanks ‘n poging tot dwarsboming deur ‘n linkse en verloopte oud Suid-Afrikaner.

Reëlings is getref sodat die debat wat hy en die leier van die Partij voor de Vrijheid, Martin Bosma sal voer, kan voortgaan in ‘n groot tent om al die mense te akkommodeer wat reeds aangedui het hulle wil die verrigtinge bywoon.

Die anti-Afrikaner sentimente van ene Johan Sloet de Villiers het weer op die rassisme-wa geklim en gesorg dat die restaurant Dudok in Den Haag skielik Hofmeyr en Bosma se optrede op 1 Junie in die eetplek gekanselleer het.

Verlede jaar het De Viliiers ‘n soortgelyke modus operandi in Amersfoort toegepas toe Hofmeyr daar sou optree.

Hofmeyer sal ook in Brussel by die Vlaamse parlement ‘n gesprek voer met die voorsitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken.

Die onderwerp van sy toesprake is, “Waarskuwing uit Afrika”, en sal fokus op die geweld in Suid-Afrika en of apartheid beter was. Nog aspekte wat hy wil belig, is die aftakeling van identiteit en wil parallelle tussen Suid-Afrika en Europa trek.

Bosma se boek, Minderheid in eigen land, oor Suid-Afrika het verlede jaar in laat Mei verskyn en het wye reaksie oor ‘n breë spektrum ontlok.

Die hele persoonlike vendetta van De Villiers teen Hofmeyr het intussen groot reaksie en verontwaardiging op sosiale media ontlok.

Die politieke party, Front Nasionaal Suid-Afrika, se Daniel Lötter het ‘n Engelse verklaring aan die eetplek gerig om die party se teleurstelling oor die gebeure te kenne te gee. Die versekering is ook gegee dat die waarheid nie vernietig kan word nie, en die boodskap steeds versprei sal word.