Verkenners hou Nasionale Kongres

Die twee jaarlikse kongres die Verkennersbeweging van SA is onlangs in Groblersdal gehou waartydens die Groblersdalpos opgetree het as die gasheer vir die geleentheid.

‘n Groot persentasie van die lede het die kongres bygewoon en aktuele sake van belang is bespreek.

Van die belangrikste sake wat bespreek is, is die uitbou van die beweging, kultuuraangeleenthede, jeugbetrokkenheid, die Calvinistiese Alliansie en die vryheidstrewe van die beweging buite die huidige bestel.

In die presidentsrede het die president, Alwyn de Klerk na verskeie sake verwys en die betrokkenheid van die beweging daarby. Verskeie toekennings is gedoen en trofeë is oorhandig.

Tydens hierdie geleentheid is bestuur vir die volgende twee jaar verkies en dit sien soos volg daaruit:

president – Alwyn de Klerk; vise president – Sid Mann; sekretaris – Flippie Nieman; penningmeester – Albert du Toit; jeug verteenwoordiger – Kobus Pretorius; addisionele lid – ds. Martin Jordaan en addisionele lid – Frik Scheepers.

Die geleentheid is afgesluit met ‘n gebed deur ds. Martin Jordaan. Hierna het die manne gesellig saam verkeer om ‘n skaapbraai.

Foto – Lede van die Groblersdal Verkennerpos wat die gasheer was vir die kongres