Uit die Woord – VREES NIE!

… Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is baie groot (Gén. 15:1).

 

… Die Here is vir my ’n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ’n mens aan my doen? (Hebr. 13:6).

 

Abram is bang vir die konings van die wêreld. Die HERE verseker hom dat hy nie vir mense hoef bang te wees nie, want Hy sal hom beskerm teen hulle. Abram is deur God uitverkies om die stamvader van die uitverkore volk te word wat so baie soos die sterre in die hemel sou word (Gén. 15:5). En uiteindelik sou die Messias uit sy nageslag gebore word – die Seun van God wat vir al die sondes van al God se kinders sou kom boet aan die kruis. En ná sy hemelvaart sou die Heilige Gees uitgestort word om God e kinders te lei en bewaar.

 

Is jy bang vir mense; vir rowers en ander misdadigers? Leef jy in vrees? Moenie! Jy hoef nie te vrees nie en mag nie vrees nie, want die almagtige God wat oor alles beskik en jou volmaak liefhet, is jou Helper. Hy sal jou beskerm. Dit beteken dat Hy enige iets wat ’n mens aan jou kan doen, so sal bestier dat dit niks aan jou ewige lewe sal verander nie. Al kan mense jou seermaak en selfs doodmaak, kan die groot misdadiger, die duiwel, niks aan jou doen nie, omdat Jesus Christus hom oorwin het. In die beskerming van die Gees van die Here kan jy skuil en alles en almal wat jou bang maak, onder sy oordeel laat. Vertrou Hom volkome en leef sonder vrees.

 

Dankie, Here, dat ek weet U is my Beskermer en dat ek daarom niks of niemand hoef te vrees nie. Amen.