Trump verwerp "Parys Klimaat plan"

Die Republikeinse presidentskandidaat, Donald Trump het gesê as hy verkies word tot president van Amerika, sal hy daaraan werk om die “Parys Kllimaat Plan” ongedaan te kry.

Hy sê sy “Amerika Eerste” energieplan sal beheer uitoefen op onder meer die algemene produksie van fossielbrandstof.

Hy het verlede week belowe dat ’n program gevolg sal word om Amerika se mees ambisieuse omgewingsbeleid toe te pas wat ook die olie- en steenkoolbedrywe sal raak.

Trump, wat hom tot hede nie uitgelaat het oor omgewingsake nie, het in ’n toespraak voor uitvoerende sakelui van belangrike energie instellings die Parys plan uitgespel en daarop gewys dat die Plan onderteken is deur die regering, maar dat hy alles moontlik sal doen om dit om te keer.

Hy het ook onderneem om die oliepyplyn wat deur Kanada voorgestel is, en deur Amerika verwerp is, goed te keur.

Tydens sy rede voor ’n skare van sowat 8,000 mense het hy aangevoer dat alle bestaande wette en regulasies wat tot nadeel van die VSA en sy mense is, geskrap sal word onder sy beheer.

Trump het intussen die vereiste 1 237 afgevaardigdes bekom en sal aansienlik meer afgevaardigdes kry met die deelstate wat nog verkiesings moet hou.

Dit is dus ’n uitgemaakte saak dat hy die presidentskandidaat van die Republikeine is wat teen ’n Demokraat te staan sal kom.