Tieners verslaaf aan tegnologie

Die oormatige gebruik van selfone deur jong mense neem dieselfde afmetings aan as diegene met ‘n dwelmafhanklikheid of dobbelverslawing.

 

Sowat driekwart van die jong mense is so verknog aan hulle selfone dat hulle daagliks langers as drie ure op hul selfoon spandeer. En van hierdie aantal weet 85% glad nie hoeveel tyd hulle op hulle fone bestee nie.

 

‘n Onlangse studie deur die hoof van die jeugnavorsingseenheid aan Unisa, prof. Deon Tuskin, toon dat die jeug se selfoongebruik ‘n emosionele impak het. Hy het bevind dat hulle aan angs ly wanneer hulle hul fone verlê en depressief is sodra hulle nie aanlyn is nie.

 

Van die negatiewe emosionele gevolge wat voortvloei uit hierdie verslawing aan hulle selfone is onder meer ‘n neiging om uit te stel en dit het weer ‘n invloed op ‘n leerling se skoolprestasie en lei tot slaapversteurings soos slaaploosheid.

 

Juis daarom moet ouers hulle vergewis van die hoeveelheid tyd wat hulle kinders op hulle selfone deurbring en dit probeer beheer, meen hy.

 

Die verantwoordelike gebruik van selfone kan egter wel ook ‘n positiewe rol speel, aldus prof. Tuskin. Een van die voordele is dat dit aan jong mense ‘n sosiale gebondenheid met ander mense bied.

 

Hierbenewens is dit wel ook positief dat selfone vir veiligheidsredes gebruik kan word.