Stop die regse radikale in Europa

In Rome het belanghebbendes ’n konferensie gehou waar die toekoms van die Europese Unie (EU) en sy lidlande bespreek is met die doel om groter vertroue te probeer kweek in die EU-werksaamhede.

Die byeenkoms, wat gehou is by “Capital Hill” waar die Europese Unie se stigtingsdokument destyds onderteken is, het ook verskeie sprekers gehad.  Hulle het kommer uitgespreek oor die regse radikalisme in Europa wat groot opgang gemaak het in die afgelope 18 maande.

Martin Schulz, die president van die Europese parlement het gewys op die pogings wat leiers van die lidlande aangewend het om inwoners te beskerm en hulle landsbestuur so te doen dat dit tot voordeel van almal is, maar dat regse groeperinge ’n nuwe aanslag openbaar waarmee rekening gehou moet word.

Hy sê leiers se eerste taak is om die vertroue by die inwoners van lidlande in die EU-stelsel te probeer herstel.

Verskeie sprekers het daarop gewys dat talle lande se leiers nie oortuig is daarvan dat die EU van enige waarde is nie, en weier om betrokke te raak in die sisteem.

Donald Tusk, die president van die Europese raad sê die negatiewe houding van lidlande teenoor die toelating van onwettige migrante, soos wat onder leiding van die  konserwatiewe regering van Pole begin is, het die mislukkings vergroot en die opkoms van regse partye bevorder.

Hy sê die oostelike lande soos die Balkanstate se weerstand teen migrante en hulle optrede deur onder meer die Balkan-roete te sluit vir migrante, is soms frustrerend.

Hy reken die korrekte metodes moet gevind word om die regses se opkoms te stuit, en daarvoor moet verdediging teen hulle aanslag beplan word.

Die regse radikaliste moet van Spanje tot Pole, en van Skandinawië tot Griekeland bestry word.