Staat wil media vasvat

Die media word nogmaals gedreig met transformasie omdat hulle net daarop fokus om die skades en skandes van die ANC op te dis.

Trouens, ‘n joernalis word glo net gemeet aan die mate waartoe hulle genadeloos teenoor die ANC kan wees. 

Boonop is daar ook nog rassistiese neigings wat ‘n rol speel in hierdie ontoegeeflike pogings om ‘n swart regering wat deur die ANC gelei word, te stigmatiseer.

Juis daarom het die minister van kommunikasie, Faith Muthambi, in haar begrotingsrede belowe dat die transformering van die gedrukte media haar departement se belangrikste projek in die 2016/’17 finansiële jaar is.

Sy het ook haar mes in vir eienaarskap van die gedrukte media en die drukpers, die meting van sirkulasie, verspreidingskanale en die beoordeling van reguleringsinstrumente om die sake van mediapraktisyns te reguleer.

Hierdie regulering sluit hoogs waarskynlik ook die ANC se beoogde plan in om ‘n soort tribunaal op die been te bring omdat die party meen dat selfregulering nie genoeg is om die bedryf in toom te hou nie.