Skuldlas druk China

Die Chinese ekonomiese groeikoers van ongeveer 7.5% is die laagste in dekades, maar die meeste lande sou dit graag wou hê. Tog is alles nie so voorspoedig in die land se ekonomie nie. Die rede is die skuldlas.

Die ekonomie word in ʼn groot mate deur die land gereguleer en dit veroorsaak dat natuurlike ekonomiese kragte nie altyd in staat is om noodsaaklike regstellings mee te bring nie. Die ekonomie het strukturele probleme wat opgelos moet word, indien die land volhoubare voorspoed wil handhaaf en mededingend wil bly sonder staatsinmenging.

Een van die kopsere in die ekonomie is die hoë skuldlas. Dit beloop tans 280% van die BBP (Bruto Binnelandse Produk). Dit word saamgestel uit regeringsverwante skuld en sake-ondernemings. Die regeringskuld is ongeveer 40% en staatsbeheerde ondernemings 115% van die BBP.

Die hoë skuldlas, tesame met die ekonomie wat sterk deur die staat beheer word, het die risiko dat dit kan oorspoel na die banke wat reeds met potensiële oninvorderbare skuld van meer as 17% sit.