Skroewe aangedraai oor skoolbeheer

Skoolbeheerliggame se magte is nogmaals in gedrang na bevindinge oor bepaalde vakbonde se korrupte optrede in die aanstelling van onderwysers, en veral skoolhoofde en adjunk-hoofde.

Luidens ‘n aanbeveling in die sogenaamde kontant-vir-werk verslag deur ‘n ministeriële taakspan behoort beheerliggame geen insae in aanbevelings vir poste bo posvlak twee te hê nie. Dit sluit poste vir skoolhoofde in, wat deur ‘n paneel gekies moet word.

Van die bevindinge in die verslag is dat die onderwysstelsel in ses provinsies gekaap is deur korrupsie, kaderontplooiing en die onbehoorlike invloed deur vakbondlede.

Volgens die taakspan is die gebrek aan beheer en leierskap deur die departement van basiese onderwys die grootste oorsaak.

Om uitbuiting van die stelsel te verminder, moet die beheer van beheerliggame in die aanstellingsproses eerder verminder word, meen die taakspan.

Die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas), Paul Colditz, is van mening dat om beheerliggame sodanig te beperk gaan nie die dilemma oplos nie, maar eerder skoolgemeenskappe vervreem.