S.A. nou 3de beste

Voor 2014 was Suid-Afrika die grootste ekonomie in Afrika. Hierdie posisie is bereik onder die vorige regering met die helfte van die inwoners van vandag. In 1994 was die landsregering deur die ANC oorgeneem met S.A. steeds as die grootste ekonomie in Afrika.

Die eerste ekonomiese teleurstelling het in 2014 gekom toe Nigerië die grootste ekonomie in Afrika geword het. Nou het S.A. ook die tweede posisie verloor deurdat Egipte, ʼn land wat in onstabiliteit verkeer, se ekonomie groter as dié van S.A. geword het en skuif S.A. nou af na die derde plek.

Dit is maar ʼn skrale troos om daarop te roem dat S.A. steeds die mees gediversifiseerde ekonomie het, want dit maak juis die vernedering groter dat ander Afrika-lande met ʼn minder uitgebreide ekonomie beter doen as S.A.

Die grootste ekonomieë in Afrika se BBP het in 2014 soos volg daaruit gesien met die syfers vir 2010 tussen hakies (syfers in miljard dollars): Nigerië $573.6 ($511), Egipte $286.4 ($498), S.A. $350.1 ($524), Algerië $214.1 ($251) en Angola $128.6 ($83.3). Die Suid-Afrikaanse ekonomie het oor die 2010 tot 2014-tydperk met meer as 30% gekrimp en Egipte met 42%. Die enigste twee lande wat oor die tydperk groei getoon het, was Angola 54% en Nigerië met 12%.

Die ekonomiese agteruitgang in S.A. is, benewens die huidige wêreldekonomie, te wyte aan lae ekonomiese groei, ideologiese staatsinmenging in die ekonomie, wat optimale sakebeginsels strem, en die ineenstorting van die rand wat die land se ekonomiese waarde aftrek. Die swak rand was dan ook die hoofrede waarom Egipte S.A. se BBP-waarde in 2016 verbygesteek het.

Suid-Afrika is die enigste land in Afrika waar die ekonomie oorheers word deur die toepassing van die ideologies gedrewe ekonomiese beginsels van Affirmative Action en AAS, waar die gevolge nie ekonomiese voorspoed meebring nie. Die ideologie lewer slegs die verdeling van bestaande rykdom, in plaas daarvan dat die klem moet val op die skepping van addisionele rykdom.