S.A. besighede verkies buiteland

Alhoewel besighede in Suid-Afrika oor aansienlike surpluskontant beskik, gee hulle eerder voorkeur aan buitelandse beleggings as om plaaslik uit te brei.

Die redes vir die buitelandse voorkeur is velerlei en sluit onder andere in die pro-swart onvriendelike besigheidsomgewing, langdurende lae ekonomiese groei, swak rand wisselkoers, onstabiele ekonomiese omgewing en onvriendelike arbeidstoestande in.

Die wipplankryery in die verhouding tussen die regering en sy minister van finansies skep verdere onstabiliteit en veroorsaak onder andere dat die land se geldeenheid voordurend binne ʼn onaanvaarbare breë band wissel wat betroubare ekonomiese beplanning bemoeilik.